NDB - Nedeštruktívna defektoskopia

NDB - Nedeštruktívna defektoskopia

Nedeštruktívna kontrola zvarov a materiálov

Nedeštruktívna kontrola zvarov a materiálov podľa STN a STN EN noriem:

  • prežiarením röntgenom alebo rádioizotopom  IR192. SE75 RTG - kontrola zvarov
  • ultrazvukom UT
  • kapilárnymi a magnetickými metódami  PT a MT
  • netesnosti: vákuom, pretlakom kapilárnou prechodovou medódou LT
  • vizuálne skúšky VT
  • defektoskopické skúšky pre zváračské školy

V súvislosti s dostavbou atómovej elektrárne Mochovce 3,4 sme v roku 2011 zriadili trvalé pracovisko priamo v areáli elektrárne, kde poskytujeme všetky naše služby.