NDB - Nedeštruktívna defektoskopia

NDB - Nedeštruktívna defektoskopia

Pozitívna materiálová identifikácia PMI

PMI vykonávame prístrojmi X MET 3000TX, ktoré sú schopné analyzovať chemické zloženia ocelí:

  • nízkolegovaných
  • strednelegovaných
  • Cr a CrNi
  • nástrojových
  • rýchlorezných
  • zliatin titánu, kobaltu, medi, hliníka a niklu